18 Tháng Mười, 2017

Giá trị của BIM cho chủ đầu tư

Chủ đầu tư là những người hưởng lợi lớn nhất từ BIM, nó giúp tiết kiệm chi phí và thời […]
18 Tháng Mười, 2017

BIM và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong cuộc cách mạng thứ tư này, chúng ta đang phải đối mặt với một loạt các công nghệ mới […]
18 Tháng Mười, 2017

BIM giúp giảm rủi ro trong xây dựng ra sao?

Mô hình thông tin công trình (BIM) là một quá trình phát triển các tính năng của công trình kỹ […]